‭.31‬ בנץ 193 מבט על לוקוס ‭;194‬ המגדל מכוון לוקוס 199