אוסף נרות־חרס מלהבות חביבה

ורדה זוסמן תצלומים 82-77 נרות החרס באוסף שלפנינו נאספו על פני השטח או נחפרו במערות קברים שונות בקיבוץ להבות חביבה . מרבית הנרות מהווים קבוצה הומוגנית בולטת מבחינת ההשתייכות התרבותית מהיותם בעלי מסורת טיפולוגית משותפת . עליהם נתוםפו נרות אחרים , שונים , בחלקם קדומים ובחלקם מאוחרים לתאריך הקבוצה הגדולה . לכן , נראה לי , כי יש לדון בעיקר בקבוצה הדומיננטית של הנרות . עם הקבוצה הראשונה נמנים נרות התקופה הרומית , שהיו להם מהלכים בכל רחבי הארץ . נרות אלה חולקו לכמה קבוצות נפרדות על סמך התפתחותם הטיפולוגית . א . . 1 אלה נרות בעלי צורת אגס , ובעלי גוף עגול ממנו נמשך חרטום קצר . ההמשך הוא ישיר , ללא מותן . לנרות אלה בסיס טבעת יחיד או כפול ( שתי טבעות , ( אשר בנרות המאוחרים הופך לבסיס שטוח . עין הנר היא דיסקוס סגור . כשהוצא הנר מן הצריפה הוא שובר , על ידי שבירה בלתי מבוקרת . בנרות המאוחרים יותר דאגו להחלקתו עד לטבעת המקיפה ותוחמת את הדיסקוס , ונוצרה עין פתוחה . בנרות מאוחרים הדיסקוס קטן הרבה יותר ואינו מוקף טבעת . פי הנר רחב בנרות אלה ותופש את כל החרטום . הנרות בקבוצה זאת נעשו במסורת נרות רומיים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד