הכביש הרומי קיסרי - גיניי

אדם זרטל תצלום 76 לרשת הכבישים הרומיים הידועים בארץ ישראל נוסף לאחרונה כביש חדש , אשר נחקר במסגרת הסקר של הר מנשה . ידיעה בודדת על קיומו מופיעה אמנם אצל אבי יונה / אך ללא פרטים ובהעדר מראה מקום לא ניתן לעמוד על מקורה . אפשר שקטעים ממנו נראו עוד ע"י שומכר בראשית המאה , כפי שמוסר אלט , אך מאז אין הוא מופיע בעבודות השונות העוסקות בחקר הכבישים הרומיים , ואין הוא מיוצג גם בעבודותיו של רול , האחרונות והמעודכנות ביותר בשטח זה . באורח כללי מקביל הכביש למעבר העתיק מן השרון לעמק יזרעאל בדרך עמק דותן . ידיעות על המעבר הזה מופיעות לראשונה ברשימותיו הגיאוגרפיות הידועות של תחותמס הג' ממסעו הראשון , בראשית המאה הט"ו לפנה . ס" שם נזכרת הדרך היוצאת מאיזור יחם גת שבצפון השרון , פונה מזרחה ויוצאת אל עמק יזרעאל ליד תענך - כמעבר חשוב , המקביל לזה של נחל עירון . בסיפור יוסף וירידתו מצרימה ( בראשית ל"ז , כה ) הולכת , כנראה , אורחת הישמעאלים מן הגלעד בדרך זו . המעבר אף נזכר אצל נוסעים וחוקרים שונים , שעמדו על חשיבותו , ודומה שהוא נזכר אף בתלמוד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד