תולדות היישוב בהר שומרון בתקופה הרומית־ביזנטית

זאב ספראי פרק א . תולדות היישוב עד מרד בר כוכבא הקדמה המונח "תולדות הישוב" כולל בתוכו סידרת נושאים , החל משאלות דמוגרפיות , אתניות ואקולוגיות , וכלה בתחומי כלכלה , שלטון וחברה . בדיון זה נתמקד בשתי שאלות : א . טיבו האתני של היישוב בשומרון ותהליכי ההגירה הפנימית שהשפיעו עליו ( הנוכרים , היהודים והשומרונים ; שילוב שלושת הגורמים הללו קובע את מצבו האתני של האיזור . ( ב . גודל היישוב באיזור וצפיפותו . הדיון יעסוק במחוז שומרון , כפי שהוגדר מבחינה מינהלית . בימי הבית חולקה ארץ-ישראל למספר מחוזות ( יהודה , גליל , אדום , שומרון וכיוצא באלה . ( בתקופה מאוחרת יותר ( אולי במאה השלישית ) שונתה שיטת המינהל בארץ והמחוזות בוטלו . אף על פי כן נשמר ייחודו האתני של האיזור והוא המשיך להיות שומרוני ברובו . גבולות המחוז היו : בצפון - הר הגלבוע , עמק יזרעאל וואדי ערה . במערב - מישור החוף עד קלקיליה , ומשם באלכסון , בכיוון דרום מזרח , עד נחל שילה . בדרום - נחל שילה . במזרח - פלך ( טופרכיה ) עקרבים . עם מרד בר כוכבא היה פלך זה שייך ליהודה , ולאחר מכן סופח לשומרון . נתון מינהלי זה קבע במידה רבה את אופי היישוב ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד