איור 5 מפת האזורים - יחידות הנוף ומיקום הישובים ברשימת הנספח