שכם בתקופת המשנה והתלמוד 63 לפנה"ס-637 לספה"נ

זאב ספראי תצלום 75 במאמר זה נדון בתולדות שכם - העיר המרכזית בשומרון : בכוונתנו לתאר את העיר , על כל מגוון מוסדותיה ועל אופיה האתני והכלכלי , תוך הסתייעות במחקר הארכיאולוגי ובהשוואתה לסבסטיה . לא נעסוק באלילי סבסטיה ומקדשיה , אף שלכך נשתמרו עדויות רבות . תולדות שכם ושומרון עד לתקופה הרומית נסקרו בקצרה במאמר על תולדות היישוב באיזורי , לפיכך נסתפק כאן בסיכום קצר של הדברים . בשנת 312 לפני סה"נ נשרפה שומרון והוקמה בה מושבה מוקדונית . השומרונים , אשר נדחקו משומרון , הקימו לעצמם מעין בירה שבטית בשכם . משך כל התקופה ההלניסטית ועד לשנים 108-107 לפני סה"נ היתה שומרון העיר הנוכרית היחידה בגב ההר , ואילו שכם - מרכז מקומי ודתי חשוב של השומרונים . בשנים 108-107 נכבשו שכם ושומרון על ידי יוחנן הורקנוס . שומרון נהרסה במכוון , אך לא ננטשה , ואילו שכם נהרסה בצורה מוחלטת וכנראה שננטשה מתושביה כליל . מעמדה של שכם לאחר חורבנה איננו ברור . ידוע , שהיא הוקמה כעיר בשנת , 72 אך לא ברור מה אירע משך מאה ושבעים השנים שבין ימי הורקנוס לימי אםפסיאנוס . פליניוס מזכיר את ניאפוליס ואומר "העיר ניאפוליס אשר קודם כונתה מא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד