ארץ חפר מקומות שהוצעו לזיהוי עם חפר ויישובי "חרסי שומרון"