ארץ חפר

יוסף פורת תצלומים 74-72 " בן חסד באךבות לו שכה וכל ארץ חפר" ( מלכ"א . ( 10 , 'ד חוקרי מקרא , גיאוגרפים , היסטוריונים וארכיאולוגים , מתחבטים לא פעם בזיהוי יישובים או חבלי ארץ , הנזכרים במקרא . חוסר הבהירות קיים במיוחד לגבי אותם מקומות , החסרים תיאור שיקשרם לאיזור מוגדר בתוך התחום רחב הידיים שבו הוזכרו . ' חפר' הוא דוגמה לשם הנזכר מספר פעמים במקרא ואשר הנסיונות למקמו על מפת ארץ ישראל לא הניבו עדיין תוצאה שתהיה מקובלת על מרבית החוקרים . אמנם , השם 'חפר' משמש מחדש ב"אונומסטיקון" הישראלי בן זמננו , בשמה של " המועצה האזורית עמק חפר" השוכנת בשרון הצפוני . אך האם מוצדק הדבר ? ברשימה זו נסכם בקצרה את המידע על חפר ממקורות המקרא ובמחקר וננסה לשבץ אותו במקרמו המתאים על מפת הארץ . השם 'חפר' מופיע במקרא בשתי צורות : א . חפר נמנה עם ד / 77777 י , המרכיבות את שבט מנשה ( רשימות היחס . ( בתיאור נחלת בית יוסף , חפר הוא אחד מבני מנשה שהתנחלו בארץ-ישראל שממערב לירדן ( יהושע . ( ז"י על פי מסורת אחרת , חפר ומשפחות מנשה , שהתיישבו ממערב לירדן , הם בניו של גלעד בן מכיר בן מנשה ( במדבר . ( ו"כ הד למסורות המחברו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד