‭.11‬ חרבת ג'מעין, בית הבד הציבורי - לוקוס 702 חתכים