‭.9‬ חרבת ג'מעין, היקב הציבורי - לוקוס 403 תכנית וחתך