החפירה נמשכה מיוני עד אוקטובר ‭,1979‬ ונערכה מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, במימון משרד השיכון. הפועלים באו מכפרי הסביבה, ובעיקר מהכפר בלטה בשכם. ניהל את החפירה שמעון דר, מהמחלקה ללימודי ארץ־ישראל באוניברסיטת בר־אילן. מר עבדול לטיף קדומי, מעובדי הקמ''ט, שימש מנהל עבודה ואחראי לפועלים. אריה בורנשטיין, מהמחלקה ללימודי ארץ־ישראל באוניברסיטת בר־אילן, פיקח על חפירת בניין 500 (חלק מהזמן‭.(‬ במדידת האתר ובנייניו השתתפו: ד"ר יוחנן מינצקר מאגף העתיקות, יגאל טפר מקיבוץ יגור, עזריאל זיגלמן מאגף העתי