חרבת ג'מעין - כפר מימי הבית הראשון במערב שומרון

שמעון דר תצלומים 71-1 חרבת ג'מעץ הוא יישוב כפרי מתקופת הברזל . 'ב הוא השתמר בשלמותו על גבעה טרשית , מ"ק 1 . 5 מדרום מזרח לכפר עזון מ"ק 10 ) מזרחית לקלקיליה 'נ , ( יצ . 15691752 האתר שוכן על גבעה שגובהה 315 מי . שטח החורבות משתרע על פני 20 דונם בערך , בעיקר על הכיפה ועל המדרון הדרומי . בתקופת השלטון הירדני ניטע במקום יער אורנים , והוא כיסה חלק ניכר משטח האתר . בשל עבודות הפיתוח וההקמה של היישוב החדש מעלה שומרון , נערכה במקום חפירת הצלה . " תיאור האתר האתר של חרבת ג'מעין נתגלה בשנת 1976 במהלך הסקר של מערב שומרון ( בחוליה השתתפו שמעון דר , אריה עמית ויגאל טפר . ( האתר איננו מסומן במפות ושמו נמסר לנו מפי תושבי הסביבה . סביבת האתר טרשית ביותר , ורק חלקות קטנות עובדו בידי תושבי עזון . המקום שימש למרעה ומרבץ לעדרים של כפרי הסביבה . מכיפת היישוב נראה היטב אפיקו של נחל קנה , היוצר ערוץ עמוק בדרום . היישוב עצמו כולל כ 20 מבני אבן , רובם במצב השתמרות מעולה . הוא היה מוקף קיר מגן , אשר השתמר במזרח ובדרום . בשל פעולות הייעור במערב האתר , נפגע התוואי של קיר המגן , אך חלקים ממנו הובחנו במהלך החפירות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד