התוכן

שמעון דר - זאב ספראי מחקר הר שומרון תשכ"ז- 12-7 תשמי'ג שמעון דר חרבת ג'מעץ - כפר מימי 73-13 הבית הראשון במערב שומרון יוסף פורת ארץ חפר 82-75 זאב ספראי שכם בתקופת המשנה והתלמוד 126-83 63 לפנה 637 - ס" לספה"נ זאב ספראי תולדות היישוב בהר שומרון בתקופה 181-127 הרומית ביזנטית אדם זרטל הכביש הרומי קיסרי-גיניי 194-183 ורדה זוסמן אוסף נרות חרס מלהבות חביבה 205-195 יגאל טפר שעון שמש בדיר סמען 217-207 אברהם שבות הבריכה הגדולה בכפר ג'ית 228-219 נתן שור תולדות יהודי שכם בימי הביניים 301-229 ובעת החדשה דוד גרוסמן תהליכי התפתחות ונסיגה ביישוב 388-303 הכפרי בשומרון וביהודה בתקופה העות'מאנית  אל הספר
הקיבוץ המאוחד