ביבליוגרפיה נבחרת

מתוך:הומרוס > הומרוס

1953 ) . . 1 קריאה ועיון בטקסט ישנן מהדורות מבוארות רבות של כתבי הומרוס : שלמות או חלקיות . ואלה החשובות שבהן : ;( 1910 Teubner ) Ameis-Hentze-Cauer לאיליאדה , ;( 1902- 1900 ) Leaf לאודיסיאה , סטנפורד ( לונדון ;( 1947 לקטעים מן האודיסיאה , . Langumier ( 1 952 Hachette ) Berard Goube כמו כן ישנם מפתחות ולקסיקונים Ebeling Gehring Prendergast-Marzullo , ) . ( Dunbar , אבל עדיין יהיה עלינו לעיין תמיד בספרו של שאנטךן p . ) Chantraine , Grammaire homerique , 2 vol ., Paris , 1942 , . 2 עיונים על הומרוס ועל השאלה ההומרית אין אנו מביאים כאן אלא את החיבורים החשובים והנודעים ביותר , והם מובאים לפי סדר הא"ב לנוחות הקורא . לגבי השנים שלפני , 1967 תושלם הרשימה בעיון המועיל ביותר של לסקי ( A . Lesky ) בתוך . Reaiencydopadie ( Suppi . \ 1 ) החיבורים המסומנים בכוכב מומלצים באשר הם שווים לכל נפש . A . W . H . Adkins , Merit and Responsibility : A Study in Greek Values , Oxford . 1960 . S . E . Bassett , The Poetryof Homer , Berkeley , 1938 . C . M . Bowra , Tradition and Design in the Iliad , Oxford , ...  אל הספר
מוסד ביאליק