ה. האלים והפלאי

מתוך:הומרוס > הומרוס

להדגיש את האמנות שבה מחליף הומרוס לסירוגין את הסצינות האלוהיות והאנושיות , פירושו להעניק לאלים תפקיד נכבד . ואכן , אתה מוצא אותם בכל מקום ובכל הזדמנות . בעת שהם מתכנסים ירוד , או כאשר הם מתחברים לבני אדם , מקבלים החלטות , מתערבים בעסקי אנוש , מדברים , פועלים , ואינם חדלים מלהפגין את נוכחותם ; למעשה , הכול תלוי בהם . אף על פי כן , היו כאלה שדחו את הדעה ששני האפוסים הם ביסודם בעלי אופי דתי - וזאת בשל סיבות שונות , שהעיקרית בהן נובעת ללא ספק מהדרך החברית שבה מתוארים האלים ביחסים שבינם לבין עצמם , כבני אדם שחוננו בתכונות אנושיות , אנושיות מדי . משפחת האלים מוצגת בדרך כלל באור ריאליסטי ומשעשע . . 1 משפחת האלים אם סימלו האלים שבאפוס , לפנים , את כוחות הטבע , אם היו בעצה אחת עם חיות , הומרוס מתעלם מכך לחלוטין . ואם היו להם אבות קדומים , ואם צוינו בתולדות האלים - גם מכך מתעלם הומרוס לגמרי . המיתוסים שהיו ידועים להסיודוס ואפילו לאייסכילוס - זרים לרוחו ולמזגו . רק פה ושם ואגב אורחא הוא מזכיר מלחמות בין אלים ; וגם אז הן דומות יותר להתמרדויות מקריות ושכוחות ( איל . שיר ראשון , 399 ואילך ; שיר חמיש...  אל הספר
מוסד ביאליק