הקדמה

מתוך:הומרוס > הומרוס

ה ' איליארה ' וה'אודיסיה' תופשים מקום ייחודי בספרות ככלל . אלו הן היצירות הכתובות הראשונות שנוצרו ביוון , והן זכו מיד להערצת הכול . המשוררים הלירים היוונים , הטרגיקונים וההיסטוריונים ניזונו מהן וחיקו אותן . הטקסט שלהן שימש בסיס לחינוך ביוון . לאחר מכן הפכו הגיבורים של שני האפוסים לנחלתו של העולם המודרני , ובהשראתם נכתבו יצירות רבות אחרות , הגיגי מוסר , חלומות פואטיים , דברי רמיזה ומשל . אכילס ופטרוקלוס , הקטור ואנדרומכה ואודיסס הן דמויות המוכרות לכול ומסוגלות לגלם , בהתאם לצורך , רעיון זה או אחר על אודות מהותו של האדם . יתירה מזו , כל מי שמעין , גם היום , בטקסט של הומרום , אינו יכול להשתחרר מקסמה של פשטות ישירה זו , על אף היותה כה מגוונת , להישאר אדיש לחיים שופעי אור אלה , על אף היותם כה אכזריים , להתייחס בשוויון נפש לסיפורי פלאים אלה , על אף היותם כה אנושיים . לאור מצב זה , מן הראוי שנשאל את עצמנו מה הם הגורמים היכולים להסבירו . גורמים אלה שייכים בעיקר לתחום הספרותי . אבל קודם כול עלינו להבהיר לעצמנו עובדה מוזרה אחת הגורסת כי יצירות נפלאות אלו הן גם הראשונות מסוגן , ודומה כאילו נבראו ...  אל הספר
מוסד ביאליק