אברהם כהן הירירה בעלי ישער השמים' תייו,יצירתו והשעעתה

גי ^ ם שליום מיסד ביאל > ק גרשם שלום t אברהם כהן הירירה אברהם כהן הירירה בעל י ישעך השמים' תיק / יצירתו והשעעתה מאת גרשם שלום מוסד ביאליק ירושלים GERSHOM SCHOLEM ABRAHAM COHEN HERRERA Leben , Werk und Wirkung  אל הספר
מוסד ביאליק