ג. קטעי עיתונות

אברמוב , אתי . ( 2012 ) " לא תבואי שישי שבת . " ידיעות אחרונות , 18 באוקטובר , מוסף 24 שעות , עמ' . 5-4 אטינגר , יאיר . ( א 2008 ) " כל כך רוצים להידמות לאשכנזים " . הארץ , 25 בינואר , עמ' . 7 אטינגר , יאיר . ( ב 2008 ) " מי מנהל את הכסף של רבי שמעון " . הארץ , 21 במאי , עמ' . 17 אטינגר , יאיר . ( 2012 ) "הרבנים מבקשים , הרופאים רושמים " . הארץ , 21 , 6 באפריל . אילן , שחר . ( 2001 ) "בתי ספר להחזרה בתשובה . " הארץ , 17 בנובמבר : www . haaretz . co . il / hasite / pages / ShArtPE . jhtml ? itemNo = 92143 . אילן , שחר . ( 2005 ) " במקום שחוזרים בתשובה לומדים , חרדים גמורים אינם לומדים " . הארץ , 6 באוקטובר , עמ' ב . 3 אילן , שחר . ( 2006 ) " בכיר בעיריית י-ם : הרב אלישיב קבע מכסה 30 % בקבלת תלמידות מזרחיות " . הארץ , 7 באפריל , עמ' . א 16 אליטוב , יוסי . ( 2005 ) " ילד אהוב אינו בועט : מי שראה אהבת תורה אמיתית אצל אביו לא ינשור " . משפחה , 14 באוקטובר , עמ' . 58-42 אמיר , גפי . ( 2005 ) " לא יכולים בלי זה סקר החגים הגדול " . ידיעות אחרונות , מוסף ראש השנה , 3 באוקטובר , עמ' . 38-35 אפיק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד