א. ספרות מחקר בעברית

אביטוב , ירון ורן יגיל , עורכים . ( 2008 ) אחד אלוהינו : מאמינים , כופרים ופוסחים על שתי הסעיפים . ירושלים : כרמל . אביחי , רועי ומשה מעיין . ( 2011 ) נגד הזרם . ירושלים : גור אריה . אבינר , שלמה ( תשנ . ( ט '' שובו אלי : ענייני תשובה וימים נוראים . בית אל : חוה . ----- ( תשס . ( ו '' ימי תשובה : עניני תשובה . בית אל : חוה . אבינרי , שלמה . ( 1994 ) " הציונות והמסורת הדתית היהודית : הדיאלקטיקה של גאולה וחילון " . בתוך : אלמוג , שמואל , יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא ( עורכים . ( ציונות ודת . ירושלים : מרכז זלמן שזר . עמ' . 20-9 אביעד , ז'נט . ( 1988 ) " בתוככי אור שמח : כך פועלות הישיבות בשוק הנשמות הפתוח " . פוליטיקה , . 45-42 : 19 אברהם , נחום . ( 2011 ) אנשי שוליים בתקופת המקרא . ירושלים : מוסד ביאליק . אדי-רקח , אודרי . ( 2002 ) " קידום לתפקידי ניהול בבית הספר : ההיבט המגדרי והעדתי " . סוציולוגיה ישראלית , ד' . 368-347 : ( 2 ) אדלר , אורלי . ( 2012 ) מותר ואפשר להיות מאושר : משפת הסבל לשפת האושר 100-ב ימים . יהוד : אופיר ביכורים . אדלר , מנחם ( תשס . ( ח '' בינה ודעת : הלכות מחללי שבת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד