ד. הרצון להשתייך

בספרו על התשובה מעלה הרב סולובייצ'יק תהייה לא פשוטה : האם אדם יכול למחוק את שנות עברו שבהן חטא ? סתירה זו בין חטאי העבר לתשובה בהווה ( ובעתיד ) שנויה במחלוקת ומשפיעה מאוד על קליטת ה"חוזרים" בשני התהליכים : חוטא הבא לעשות תשובה על מעשים רעים שעשה בעבר ואין תשובה בלי " חרטה על העבר , " מה יעשה באותן שנים עברו של חטא הצרורות לו 25 שאלה שנשמעת בקרב " חוזרים" רבים היא מה מציע לי העולם החדש רוחניות בעולם החרדי ( אבל לעתים בסטטוס חברתי נמוך ) לעומת ואקום רוחני ( אבל עם חופש בעולם החילוני . ( ההיצע והביקוש אינם כה פשוטים . בזיכרונו ? יש ואדם שרוי בחטא עשר שנים או חמש עשרה שנה ( אני מכיר גם יהודים שבאו לשוב בתשובה אחרי שבעים שנה ) מה יעשה כשהוא בא להסתכל אחורנית ו"פוקד" שנים אלו שעברו עליו בחילול שבת , בעושק וגזילה ? הרי שנים אלה הן חלק מאישיותו , הם ה"אני" שלו . האם ימשיך להזדהות עם השנים הללו , או שימחק אותן כלא היו ? ( שם : . ( 171 הרצון להשתייך מרכזי בקרב בני אדם ובמיוחד בקרב יחידים המבקשים לשנות את זהותם הדתית . כפי שראינו עד כה , עזיבת קהילה והחלפתה בקהילה אחרת אינה מבטיחה שייכות שוות זכו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד