ג. "מדוע הם (לא) רוצים אותנו?"

כפי שראינו , מקור ההפרדה והאפליה בין " חרדים גמורים" ל"חוזרים בתשובה" מזרחים ספרדים קשור למחלוקת הלכתית , חברתית ופוליטית קדומה לגבי מיקומו של ה"חוזר בתשובה" בחברה היהודית : האם בעל תשובה שחטא גבוה במעלתו מצדיק שלא חטא ? או אולי להפך , האם צדיק שלא חטא גבוה במעלתו מבעל תשובה שחטא ? ההלכה ידועה לכל , אולם המחלוקת על רעיון החטא הופכת לפחד של חרדים גמורים מפני כניסת העולם החילוני באמצעות " חוזרים בתשובה . " הדבר בולט במיוחד כלפי " חוזרים בתשובה" מזרחים ספרדים בגלל השוני בצבע עורם , במנהגיהם , בהתנהגותם ובמסורת הספרדית השונה מזו האשכנזית . שוני זה מקבל ביטוי בשיח הפנים חרדי באמצעות מערכת חשיבה דיכוטומית מורכבת , המבחינה בין תרבות אשכנזית לעומת תרבות ספרדית כשתי מהויות חברתיות שונות . " חוזרים בתשובה" מזרחים ספרדים מאתגרים מיקומים חברתיים אלו בגלל רצונם להשתלב בעולם החרדי אשכנזי כשווי זכויות , אולם בפועל הם מהווים מובלעת תרבותית בגלל החסמים . רצון זה יוצר מעין תחרות סמויה , ולעתים גלויה , בין חרדים מלידה לבין " חוזרים בתשובה" מזרחים ספרדים , על הגמוניה ושליטה במרחב חיים סגור . התחרות היא על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד