ב. בין שוליים למרכז

" חוזרים בתשובה" מזרחים , ובדומה להם " חוזרים בשאלה" הם בבחינת " אנשי סף ; " מיקומם בשדה החברתי אינו ברור ומובחן , והם נמצאים בין מיקומים שונים מבחינת החברה שאליה הם מבקשים להיכנס . מחד גיסא , הם מחליפים את זהותם החילונית בזהות חרדית , ומבקשים להתקבל כשווי זכויות ; מאידך גיסא , הסטטוס של חוזר בתשובה הופך למצב קבע . זאת ועוד , " חוזרים בתשובה" מזרחים , בדומה לעמיתיהם האשכנזים ( קפלן , תשס"ז : , ( 136-129 אינם נחשבים חרדים גמורים על ידי חרדים מבטן ומלידה ומוגדרים לא אחת כאנשי שוליים וכנחותים , כך גם לגבי הדור השני ( שמעוני , תשנ"ח ) ואף לגבי הדור השלישי , ילדיהם ונכדיהם . מצב לימינלי זה שהופך למצב קבוע , משפיע על תחושת הניכור והתסכול של " חוזרים בתשובה" מזרחים רבים , שחשים עצמם כישויות שוליות או אף כקהילה לימינלית בתוך החברה שאמורה לקלוט אותם . עיצוב הזהות של ה"חוזרים בתשובה" נתקל אפוא בחומות גבוהות שקשה למוטטן . שינוי הזהות של " חוזרים בתשובה" והרצון להיקלט לתוך חברה הבונה חומות הפרדה ומציבה בפניהם חסמים , היא מציאות שאיתה מתמודדים " חוזרים בתשובה" רבים בחיי היום יום . הפרדוקס הוא שהחבר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד