א. קשיי קליטה

יחידים המשנים את זהותם הדתית ( מחילוני לחרדי ולהפך , מחרדי לחילוני ) מוצאים עצמם בקשיי קליטה בחברה החדשה שאליה הם מבקשים להיכנס . קשיים רבים אלו משפיעים על ההסתגלות בשני הנתיבים . כפי שכבר ראינו , תהליך היציאה והכניסה לחברה ( חרדית או חילונית ) אינו פשוט גם בגלל מבנה חברתי קוטבי : מחד גיסא , מבנה חרדי סגור וטוטלי ( שמציב חסמים בפני מי שמבקש להיכנס / לצאת ממנו ;( מאידך גיסא , מבנה חילוני פתוח וחופשי בכניסה וביציאה ממנו . למרות השוני במבנה אפשר לזהות קשיים דומים בשני התהליכים , כפי שנראה להלן . שינוי הזהות הוא תהליך ארוך ומורכב . שינוי זה הוא מסע פנימי וחיצוני שאינו מתרחש בן רגע אלא לאורך תקופה ממושכת , ויש אף הטוענים שלעולם יישאר אדם בסטטוס של " חוזר . " הכמיהה לשינוי ולאלטרנטיבה ( כמו : עולם השכלה אחר , עצמאות , קבלת תשובות בנושאי מיניות , סערת גיל ההתבגרות , התחזקות דתית ועוד ) מאפיינת "חוזרים" רבים . מצבי לימינליות אלו ( בין לבין , גם פה וגם שם , כמו שלעתים " חוזרים" מציגים עצמם כ"חרדים בלבוש חילוני" או כ"חילונים בלבוש חרדי , ( " משפיעים לא רק על הסטטוס האישי אלא במובנים רבים משפיעים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד