י. אתנוגרפיה של ניתוק, מעבר ושילוב

להלן אציג את הממצאים האתנוגרפיים של טקסי המעבר של ה"חוזרים בתשובה" וה"חוזרים בשאלה , " המבטאים את שינוי הזהות המתחולל בהם . כאמור , בפרק זה מרוכזים יחדיו סיפורי החיים והתמות המרכזיות , המציגים תיאור גדוש וצפוף המבקש לעגן את הממצאים בספרות עדכנית . הריאיונות מצביעים על כך ששינוי הזהות עשוי להיעשות באופן הדרגתי , דהיינו , בתהליך הנמשך כמה שבועות או חודשים , תוך כדי החלפה הדרגתית של סמלי זהות העבר בסמלי זהות חדשים , או באופן חד , דהיינו בפרק זמן של כמה ימים מאמצים ה"חוזרים" את סמלי הזהות החדשים ומתנתקים מן הישנים . את הממצאים אבדוק על פי שלושת השלבים הקלאסיים של טקסי המעבר : טקסי ניתוק , אתנוגרפיה של סמלי ניתוק ; טקסי מעבר , אתנוגרפיה של סמלי מעבר ; טקסי שילוב , אתנוגרפיה של סמלי שילוב . לוח 6 מסכם זאת : כבסיס אצל כל בעל אמונה . ( א . טקסי הפרדה וניתוק : אתנוגרפיה של סמלי הפרדה וניתוק בסמלי הפרדה והניתוק המאפיינים את תחילת התהליך של טקסי המעבר , מתחילים המרואיינים את מסעם אל עבר השינוי הדרמטי בזהותם . את השינוי החל בזהותם אבדוק במקביל אצל " חוזרים בתשובה" ו"חוזרים בשאלה . "  אל הספר
הקיבוץ המאוחד