ט. בין קודש לחול: חגים, מועדים וימי השבוע

ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור ( ויקרא י , ( 10 מעגל הזמן ( יום , שבוע , שבת , חודש , שנה , ( פירושי חגים , מועדים וטקסים 48 מרכיבים את ציר הזמן בחברה היהודית והישראלית . " חוזרים בתשובה" 47 מקרר בשבת , בחגים ובמועדים אינו כה פשוט מבחינה הלכתית . במיוחד בעייתי הדבר בקרב " חוזרים בתשובה" שאינם מכירים את כל ההלכות . למשל , האור שדולק בו , הטרמוסטט , החיישנים , מדחס הקירור ועוד . לרוב " חוזרים בתשובה" מבקשים היתר למקרר ישן ובחדש קונים דגם "כשר" למהדרין . 48 הספרות על טקסים , מועדים , מנהגים ומעגל החיים בישראל היא עצומה . להרחבה , ראו : ספרי מועדים וחגים ( אריאל , ; 1962 כי טוב , ; 1976 שביד , ; 1984 מצגר ולנגנטל , . ( 1988 זמן יהודי ישראלי וטקסים ( חבלין , ; 2009 ; 2005 הופמן , . ( 2009 טקסים ומעגל החיים ( לביא , ; 2005 אחיטוב , תלמי ואחרים , ; 2007 לאו , ; 2008 כהנא , ; 2008 שטיינזלץ , ; 2008 ריסקין , . ( 2009 שרעבי ודיוניה על ו"חוזרים בשאלה" צריכים ללמוד כיצד להתנהג בציר הזמן החדש בחברה שאליה הם מבקשים להיכנס ( החרדית או החילונית . ( ראשית , אראה את שני צירי הזמן ( היהוד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד