ו. רמת הלימינליות ואופי הטקסים הלא רשמיים

רמת הלימינליות נקבעת על פי רמת ההתמודדות וההסתגלות למצבים אלה . טרנבול ( Turnbull , 1991 ) מציין , שרמת הלימינליות מושפעת הן מגורמים אובייקטיביים בחברה ( כמו רמת לימינליות גבוהה אצל יחיד המבקש להיכנס לכל חברה חדשה , ( והן מגורמים סובייקטיביים , המאפיינים התמודדות אישית של כל פרט על פי סיפור חייו . יש הסתגלות למצבי לימינליות מתונים ובינוניים מתמשכים וקבלת עזרה מ"מומחים" בקהילה החדשה שאליה מבקשים היחידים לעבור ; ויש מצבי לימינליות חריפים שבהם רמת ההסתגלות נמוכה יחסית , ומצבי החיכוך והניתוק מרובים יותר . " חוזרים בתשובה" הנמצאים במצבי לימינליות מתונים ובינוניים , לומדים תוך כדי הסתכלות כיצד עליהם להתנהג בטקסים הפומביים דתיים . ההגזמה בצורה , כפיצוי על אי הבנת התוכן , מאפשרת ליחידים אלה גמישות בהתנהגות ומתיחת גבולות המותר והאסור . סטטוס של " חוזר " / " שב " / " מתחזק" מאפשר עדיין התנהגות " שונה" ומוגבלת לזמן ולמקום . למשל , טבילה במקווה יותר מן הרצוי , או טלטול הלולב בסוכות מעבר להלכה הרצויה , ללא ביקורת שלילית כלשהי מן הסביבה . בבדיחות הבאות נוכל לזהות את הקשיים הנובעים ממצבי הלימינליות ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד