ד. לימינליות ולימינוידיות

שלב הלימינליות או השוליות , סיפיות Liminality , Marginality , ) ( Threshold הוא שלב חשוב שטרנר ( Turner , 1967 : 93-112 ) מרחיב עליו את הדיון . כאמור , טרנר מאמץ מושג זה מהמודל התלת שלבי של ואן-גנפ , כפי שנראה להלן . 30 על טקסים קולקטיביים , ראו : הנדלמן וכ ; Handelman ( 2004 ) ;( 1999 ) ץ '' . Myerhoff ( 1982 ; 1985 ) 31 ראו : רובין , שמילוביץ ווייס , ( 1994 ) רובין ופאר . ( 1999 ) הלימינליות , מרחיב טרנר , היא תקופת מעבר ספוגה בסמלים המבטאים שינוי , בלבול , חוסר סדר , פגיעות , פרדוקס , אנומליה ולידה מחדש . שלב גבולי זה הוא " בין לבין" "ו ( Betwixt and Between ) לא פה ולא שם" ( Neither Here Nor There ) תקופה זו כוללת מאפיינים שליליים ( Negative Aspects of Liminality ) ומאפיינים חיוביים Positive ) . ( Aspects of Liminality במאפיינים השליליים אנו רואים כיצד היחיד או החברה הם בלתי נראים . ( Invisible Liminal Persona ) בשלב זה היחיד בלתי נראה מבחינה חברתית ולעתים אף נתפס כטמא , כלשונה של דאגלס , ([ 1966 ] 2004 ) למשל , נערים ונערות שעוברים את טקסי המעבר ייחשבו כטמאים בשלב הלימינליות : נער...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד