א. שינוי זהות וטקסים

שינוי זהות הוא תהליך חברתי המתרחש תוך כדי פעילות גומלין מתמדת בין הפרט לבין החברה ( ברגר , . ( Giddens , 1991 ; 1985 המעבר מזהות לזהות מתבצע , בין היתר , באמצעות מערכת טקסים וטקסי מעבר . ההגדרות הקלאסיות של המושג טקס ( Ritual ) מתייחסות לתחום הדתי , כאשר הטקס פונה אל הטרנסצנדנטלי . דירקהיים ( Durkhiem , 1965 , 1972 ) רואה בטקס מנגנון של פיקוח חברתי שמטרתו לשמור על הסולידריות החברתית ולהסדיר את צביון היחסים בין הפרט לבין הקהילה . המושג טקס ומשמעויותיו רחב מאוד . אזכיר כאן את קונדה : 2000 ) ( 295-294 שמציין כי באופן מסורתי מקובל לעמת בין שלוש השקפות העוסקות במשמעות החברתית של טקסים : ( 1 ) השקפה פונקציונלית הנסמכת על עבודתו של דירקהיים ואחרים שהוזכרו לעיל , הרואים את הטקסים כהתנהגויות קולקטיביות וסימבוליות , המשרתות פונקציה של אינטגרציה ואיחוד על ידי אשרור ההבנות והעצמת הרגשות אשר יוצרות את הסולידריות הקבוצתית ; ( 2 ) השקפות מודרניות ופוסט מודרניות , המתמקדות בחקר העצמה ובתהליכי קונפליקט . יש הטוענים שטקסים 22 ראו מחקרה של אסתר סיקורל ( 2005 ) שעוסק בהבניית זהות כאמצעי להתמודדות עם מרגינ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד