פרק רביעי: שינוי זהות דתית והתהליך הטקסי

המאפיינים של לימינליות או של אישיותיות ( פרסונות ) סף " ) אנשי סף ( " מעורפלים בהכרח ; מצב זה ואנשים אלה חומקים דרך רשת המיון הממקמת , בדרך כלל , מצבים ומיקומים חברתיים במרחב תרבותי . ישויות לימינליות אינן כאן ואינן שם ; הן נמצאות בין לבין המיקומים החברתיים שהועידו וקבעו החוק , המנהג , המסורת והטקס . אי לכך , תכונותיהן המעורפלות והלא מוגדרות מתגלות במגוון רחב של סמלים בחברות הרבות המנציחות בטקס שלבי מעבר חברתיים ותרבותיים ( ויקטור טרנר , . 2004 התהליך הטקסי . תל אביב : רסלינג . עמ' ( 88 בפרק זה אבקש להציע את הקשר שבין " חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" לבין התהליך הטקסי . התהליך הטקסי ( The Ritual Process ) מבטא ומאשרר את שינוי הזהות של שתי קבוצות חברתיות אלו . כבר ראינו כי שינוי כזה מהווה נקודת מפנה ושינוי בסטטוס חברתי מרכזי בחייו של היחיד . כאמור , הספרות על תופעת החזרה והיציאה מהדת היא אמנם רחבה , אך מעט נכתב על הקשר שבין תופעות אלו לבין המשמעות הטקסית בתהליך שינוי הזהות . פרק זה מבקש למלא חלל זה . האנתרופולוגים ואן-גנפ ( Van-Gennep , 1965 ) וטרנר ( Turner , 1969 ) הציגו במחקריהם הקלאסיים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד