ח. יחסי מתח ומשבר עם ההורים

אחד המאפיינים המרכזיים בתהליכי שינוי הזהות הוא היווצרות יחסי מתח ומשבר עם ההורים . מאפיין זה מתרחש בשני הנתיבים : " חוזרים בתשובה" חווים יחסי מתח ומשבר עם הוריהם , משום שהיכולת של היחיד להשתלב בעולם החרדי ( בשונה מהעולם הדתי מסורתי שם מצבי הניתוק פחותים בהרבה , ( קשורה בדרך כלל לרמת הניתוק מעברו החילוני . " חוזרים בתשובה" אינם יכולים ( חלק מבחירה וחלק בגלל דרישה של הסביבה החדשה ) לחיות במצבי לימינליות מתמשכים ( בין החילוני לחרדי , ( לפיכך עליהם להתנתק מבית ההורים ומהיחסים עם החברים לשעבר בקהילה החילונית . ניתוק זה נגרם גם מהשפעת הרב שמלווה את כניסת היחיד לתוככי החברה החרדית . גם במצבים של שמירה על קשר עם ההורים הדבר נעשה בפיקוח , ולאורך השנים הקשר הולך ומתמעט ( למשל , בשבת , 21 בחגים , בימי הולדת ועוד . ( הניתוק משפיע גם על היחס בין ההורים לבין עצמם . מבחינה מגדרית ניתן לזהות שוני : בעוד שלעתים אבי המשפחה החילונית מנסה ליצור 20 ראו : נייר מדיניות של שפר , ( 1999 ) " דרכים למתן סיוע ליוצאים לשאלה בישראל " . בתוך : img 2 . tapuz . co . il / forums / 1 _ 159278984 . pdf 21 ליחסי הורים ילד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד