ו. בין האיך והלמה

בתהליך " חזרה בתשובה" שאלת הצורה שבה נעשית התשובה תלויה במידה רבה בסוג התשובה . להלן אפרט כמה סוגי תשובה של הוגים 9 מרכזיים ביהדות . חז '' ל הבחינו בין שלושה סוגי תשובה : למראית עין 8 ראוי להדגיש שלא בכל סיפורי היוצאים / נכנסים נראה מצבי מתח / משבר מתונים / חריפים . הדבר תלוי בסיפורי החיים של כל אחד , במבנה חברתי ( סגור יותר מקצין ) ובמוצא אתני ( אשכנזי מסתגר יותר מאשר ספרדי . ( 9 להרחבה , ראו : רוזנברג , שג ) ר '' תשס , ( ג '' שמרחיב על סוגי תשובה . ( חיצוני , ( מיראה ( פחד ומורא על מעשה ) ומאהבה ( הרמה הגבוהה ביותר . ( הרמב '' ם בהלכות תשובה רואה בתשובה מימוש חירותו של השב על בסיס של בחירה חופשית וכהשתנות , עזיבת החטא ושינוי אורח החיים של החוטא מלווה בחרטה . ר' בחיי ( רב '' ח ) בחיבורו חובות הלבבות רואה בתשובה אקט של חירות לוותר על החירות ובכך לזכות בחסד . ר יוסף אלבו '' ר ) י ) בחיבורו העיקרים רואה בתשובה בחירה מוחלטת ( בדומה לרמב '' ם ) וכתהליך רציף , אימננטי והכרחי בפני השב לבחור באמת ואין לפניו כל אפשרות אחרת . ר' צדוק וחיבורו תקנת השבין רואה " בתשובה מאהבה" התנערות מהחטא ותוכן ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד