ה. עשה לך רב (מומחה)

ביטוי זה מופיע במסכת אבות פעמיים , כהוראה המבטאת רעיון חשוב ביהדות : " יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם . יהושע בן פרחיה אומר : עשה לך רב , וקנה לך חבר , והוי דן את כל האדם לכף זכות" ( מסכת אבות , פרק א משנה ו ;( " רבן גמליאל אומר : עשה לך רב , והסתלק מן הספק , ואל תרבה לעשר אומדנות" ( מסכת אבות , פרק א משנה טז . ( רצוי לאדם שיהיה לו רב בשני מובנים : מחד גיסא , שיהיה כתובת במקרה של ספק בהלכה ; מאידך גיסא , כחבר שישמש יועץ בנושאים אישיים ויידע 7 לשמוע ללב הפונה . בשני נתיבי שינוי הזהות הדתית לרב המלווה את התהליך מובנים הנחיה , סדנאות , סטיקרים ומדבקות למקרר עם הכנות רצויות לשבת , משחק קלפים " ניצוצות התשובה" 40 ) מבטים על חוויית התשובה על פי הראי"ה קוק , הוצאת בית אל ) ועוד . 6 ראו את לוי ופייגנבאום ( 2009 ) שכתבו ספר בשם מחלקה ראשונה , בו הם דנים בצומת העצבים הרגיש שבין בעלי התשובה לעולם החרדי . דרך סיפורו של אברהם ( אופק ) גולדשמיט אנו לומדים על מסע ארוך ונפתל של בעל תשובה משדות החולין אל הבית היהודי . ניסיונות ההתמזגות עם העולם החרדי והתהליך המורכב מלווה באכזבות ובחשבון נפש . אב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד