לוח ‭:4‬ שינוי הזהות של "חוזרים בתשובה ו"חוזרים בשאלה"