ד. להיות חבר בחברה

להיות חבר בחברה משמעו שעל היחיד ללמוד כיצד עליו להתנהג במקום ובסטטוס החדש שלו . בפרק השני ( לוח ( 1 ראינו שהמשמעות היא לימוד מאפייני הקהילה , הזמן , המרחב ומצבי הלימינליות בשינוי הזהות הדתית . הרצון להשתייך מושפע משני גורמים מרכזיים : האחד – יציאה וכניסה מ / ל חברה ( החרדית או החילונית . ( השני – מה מאבדים ומה מקבלים בעקבות השינוי ( ברובד האישי , המשפחתי והקהילתי . ( על ה"חוזרים בתשובה" ללמוד שכניסתם לחברה החרדית משמעה הסתגלות לחברה סגורה וטוטלית במשמעות של שליטה בזמן , במרחב המחיה , בהתנהגות ובלבוש , ומצופה מהם לאמץ דפוסים חדשים אלו . על ה"חוזרים בתשובה" להבין שהדגש אינו עוד הם עצמם אלא הקולקטיב , הקהילה והקבוצה . החול מוחלף בקודש כעמדת חובה . על ה"חוזרים בשאלה" ללמוד כיצד להתנתק מהעולם החרדי וללמוד כיצד עליהם להתנהג בעולם החילוני הפתוח שבו הדגש הוא על האינדיבידואל ועל העצמיות ולא על הקולקטיב או על הקהילה . הקודש מוחלף בחול אגב בחירה מה להשאיר או לשנות . ההסתגלות קשה מפני שלא קל ללמוד מיקום חברתי חדש . הקושי מחריף עוד יותר מפני שהקהילה החרדית משקיעה אמנם רבות בהחזרה בתשובה , אולם כפי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד