ג. שינוי סטטוס

כבר ראינו ששינוי הזהות שעוברים " חוזרים" בתשובה או בשאלה הוא שינוי סטטוס במובן של שינוי מיקום חברתי : מחילוני לחרדי , ולהפך , מחרדי לחילוני . שינוי זה בא לידי ביטוי בארבעה מובנים : ראשית , שינוי מיקום זה אינו פשוט , כיוון שנוסף על שינוי אישי ופנימי מדובר בתהליך לימוד מחדש ( רה / דה סוציאליזציה ) של הקודים להתנהגות בחברה החדשה שאליה מבקשים ה"חוזרים" להשתייך . הסטטוס החברתי החדש בעולם החילוני או החרדי תלוי במידה רבה ביכולתו של היחיד ללמוד מהר ככל האפשר את מה שרצוי ומה שאינו רצוי ; מה שמותר ומה שאסור ולהפנים נורמות וערכים חדשים . שנית , " חוזרים בשאלה" נכנסים לעולם חילוני שאינו מתייג אותם בסטטוס מיוחד ( לרוב מתעלם מהם , ( ואילו בעולם החרדי מקובלת אבחנה עדתית ובמרכזה משולש סטטוסים : הסטטוס הגבוה הוא זה של חרדים מבטן ומלידה " ) חרדים לגמרי " / " חרדים מבית , ( " ותשתיתו קשורה לשני ערכים בסיסיים העומדים במרכזה של חברת הלומדים האשכנזית : לימוד תורה ומשפחה ברוכת ילדים . הסטטוס הבא אחריו ומוצב מתחתיו הוא זה של " חוזרים בתשובה" אשכנזים , והסטטוס הנמוך הוא זה של " חוזרים בתשובה" מזרחים ספרדים . ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד