לוח ‭:3‬ פירוק והרכבה של זהויות בתהליך של "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה"