פרק שלישי: מאפייני שינוי זהות דתית

אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין בו אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו , כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם ( רמב '' ם , הלכות תשובה , ז , ד . ( שב טרי אחד ביקר את חברו החילוני ביום כיפור ולהפתעתו גילה כי זה נהנה מעוף צלוי בעל ריח מגרה . אמר השב : "מה קרה לך ? אתה לא יודע שהיום יום כיפור " ? ענה לו החבר : "אני לא חטאתי ולא גנבתי כל השנה , מדוע אני צריך לצום " ? חשב השב ואמר : "אני לא מוצא שום היגיון בכך ששנה שלמה אתה לא גונב בשביל לאכול יום אחד ( בלוג "תפוז . (" מדברי הרמב '' ם שלמעלה , אנו למדים על תפיסה הרואה בבעלי התשובה מעלה גבוהה יותר כיוון שחטאו בעברם , כבשו יצרם ושינו דרכם , לעומת צדיק שלא חטא בעברו . חוסר ההבנה של השב הטרי מעיד כי עליו עוד ללמוד הרבה . להלן כמה אבחנות חשובות להבנת תהליכי השינוי .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד