ב. אורתודוקסיה ואולטרה אורתודוקסיה

קפלן ( 226-225 : 2004 ) מציין שרוב החוקרים הכותבים על החברה החרדית בשפה העברית , חילונים וחרדים , נוהגים לכנות את כל החברה החרדית ואת ה"החרדים" בתוכה כאורתודוקסים ( מיוונית Orthos במשמעות של ישר ; Doxa במשמעות של דעה או אמונה , כלומר אורתודוקסי הוא אדם אדוק , המקפיד על האמונה הישרה והנאמן באמונתו ואינו סוטה מתורתו ) ללא 36 הבדל בין הפלגים השונים בתוכה . המושג חרדי אורתודוקסי מציין מגזר 37 בחברה היהודית ( לפי ישעיה סו , : 5 " שמעו דבר ה' החרדים אל דברו ( " 38 שהולך בתלם . האורתודוקסיה החלה להתגבש בחברה היהודית במחצית המאה 18-ה בתגובה להתפוררותה של החברה המסורתית ולעלייתן של 36 ראו : פרידמן ( תשמ '' ג ; 2001 ; 1991 א ; , ( Fridman , 1987 שלהב ופרידמן ( 1989 ) עומדים על כמה מאפיינים מרכזיים בחברה החרדית המודרנית : מחויבות ללימוד תורה ויצירת חברת הלומדים ( בדומה , ברויאר , תשנ ;( ט '' מחויבות גמורה למסורת של יהדות מזרח אירופה , מחויבות להלכה בפרשנותה המחמירה והקפדנית ; עמדה אנטי ציונית ויצירת " הגטו החרדי " . פרדימן 2001 ) ב ) מוסיף מאפיין נוסף שקשור לדינמיקה הבין דורית בחברה החרדית . השוו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד