א. "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה"

במחקר זה אשתמש בשני צמדי מילים הממוקמים בקונפליקט בין דתיות 19 לחילוניות : " חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה . " היחידים בשתי הקבוצות עוברים תהליך חד של שינוי זהות בסטטוס חברתי מרכזי . הראשונים משנים זהות חילונית לזהות דתית ; האחרונים , משנים זהות דתית לזהות 20 חילונית . בחירת מילים אלו אינה כה פשוטה , כפי שנראה להלן . המילים ה"תשובה" וה"שאלה" הן יסודות מרכזיים בדתות מונותיאיסטיות רבות וביהדות במיוחד ( שביד , , ( ג 1988 למשל , " ואתם 21 הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום" ( דברים ד , ;( 4 " ושננתם לבניך ( דברים ו , , ( 7 שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך , שאם ישאל לך אדם דבר , אל תגמגם ותאמר לו , אלא אמור לו מיד" ( בבלי , קידושין , ל ע ;( א '' " שואל כעניין , ומשיב כהלכה" ( אבות ה , ז . ( השאלה כבסיס להלכה . גם באגדה של 19 " חזרה בתשובה “ Hazara Betshuvah" ; Repentance / Newcomer to : " "ו ( Orthodox Judaism ; Newly Observant ; חזרה בשאלה" “ Hazara ) Beshe ' elah" ; Defector from Orthodox Judaism ; Leaving Ultra Orthodox . Life ) . Leaving the Fold 20 ראו ג'יימס [ 1949 ] 1994 ) שמדבר על החוויה הד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד