ה. שדה המחקר וגבולותיו

המחקרים שעליהם מתבסס ספר זה נמשכו כעשר שנים מפני שפיזור האוכלוסייה היה רחב מאוד . לכן בחרתי בשני נתיבים מתודולוגיים : ראשית , ניתוח מקורות ראשוניים , משניים ותצפית משתתפת . באמצעותם ביקשתי לעקוב אחר תהליכי ה"חזרה" בשני הכיוונים ולהשתתף בעצמי בסדנאות " התחזקות" וגם בסדנאות תמיכה ביוצאים מהעולם החרדי . 12 על ניתוח ושילוב מקורות איכותניים , ראו : צבר-בן יהושע ;( 2001 ) גלובמן ;( 2003 ) קסן וקרומר-נבו Alford ( 1998 ); Denzin & ; Holloway ( 1997 ) ;( 2010 ) . Lincoln ( 2000 ); Hesse-Biber ( 2003 ) שנית , ריאיונות עומק מובנים למחצה וניתוח סיפורי החיים בשיטת " כדור שלג" ( אחד מביא את חברו . ( באמצעותם ביקשתי לעקוב אחר סיפורי החיים ומצבי הניתוק , המעבר והשילוב של ה"חוזרים . " שיטות איכותניות אלו כוחן בעומק שהן מציעות בבחינת מציאות כה מורכבת של יחידים המשנים את מעגלי הזהות האישיים , המשפחתיים והקהילתיים . בעת עריכת המחקר נתקלתי בכמה בעיות : בגלל גבולות המחקר הרחבים , הן מבחינת הפריסה הגיאוגרפית הרחבה והן מבחינת ריבוי הפלגים השונים בחברה החרדית , ובעיות בכניסה לארגון . ל . ה " ל" התמקדתי בתצפיות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד