ד. שיטה וכלי המחקר

המתודולוגיה שהנחתה אותי במחקר זה מבוססת על " אנתרופולוגיה של החוויה ( Anthropology of Experience ) " , שאותה פיתח האנתרופולוג טרנר . ( Turner , 1986 ) הנחת היסוד של גישה זו היא , שלאדם אין יכולת לתפוס את החוויות של אחרים כפי שהן , אלא רק את ביטוייהן , כפי שאלה מוצגות על ידי פרטים שונים שחוו אותן , כלומר ביטויים פנימיים סובייקטיביים . גישה זו תואמת את ההיגיון הבסיסי של " הגישה הפרשנית , " שלפיה במדעי החברה אין רק אמת אובייקטיבית , ואין אירוע העומד בפני עצמו . קיים ערך רב למשמעות הסובייקטיבית שבני אדם נותנים לאירועים " אובייקטיביים . " בדומה לרבינוביץ וקסן ( 413 : 2010 ) המציינות ש"ניתוח איכותני פרשני חותר להבין את היחסים בין החלקים השונים של הנתונים ... באמצעות קידוד , חיבור קטגוריות ובחינת היחסים ביניהן ובין המשמעויות שלהן . " באופן דומה , גירץ ( 21 : 1990 ) טוען שהפרשנות שלנו אינה רק תיאור של מה שהאינפורמנטים ( מיידע , אדם בן התרבות שיסביר לי את התרבות ) מספרים לנו על עצמם , אלא " תיאור גדוש" ( Thick Description ) הכולל איסוף שיטתי ומסודר של נתונים , ריבוי מבנים ומושגים מורכבים . " אנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד