פרק ראשון: שדה המחקר

אתה יכול להתחיל את קריאת רפרטואר הצורות של תרבות בכל מקום ולסיימה בכל מקום אחר ... אולם בכל רמה ובכל דרגת סיבוך שתפעל בה , העיקרון המנחה הוא אותו עיקרון עצמו : חברות , כמו חיים פרטיים , מכילות את פשרן הן . צריך רק ללמוד למצוא גישה לפשר זה ( קליפורד גירץ , , 1990 פרשנות של תרבויות . ירושלים : כתר . עמ' . ( 305  אל הספר
הקיבוץ המאוחד