חלק ראשון שדה המחקר, מושגים וסקירה

כל אדם הוא דלת פתוחה למחצה המובילה לחדר המיועד ( המשותף ) לכל אחד ( לכולם . ( הקרקע האינסופית מתחתינו ( טראנסטרומר תומס , . 2003 נוסחאות החורף . תל אביב : קשב . עמ' 30 [ חתן פרס נובל לספרות . ([ 2012  אל הספר
הקיבוץ המאוחד