הקדמה

כשסוגרים את הדלת לטעויות , גם האמת נשארת בחוץ ( ראבינדראנת טאגורה , חתן פרס נובל לספרות , . ( 1912 הנשמה כמהה בכלוב הצר של הגוף . הבריות חשים את המוות ודנים בו מנקודת הראות של הקץ , ואילו הוא אינו אלא המשכם של החיים , חיים אחרים . אם אינך מאמין בהשארות הנפש , הלא תיאלץ להודות , כי גופך חיה יחיה כעשב הירוק , כענן . הלא אתה מים ואפר ( יאנוש קורצ'אק , מאלי פשגלונד , . ( 1926 ספר זה מבקש לדון בשתי תופעות מרתקות ודרמטיות בחברה הישראלית " חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה , " ומטרתי למלא חסר משמעותי בשיח הציבורי והאקדמי הקשור בשינוי זה . מבין שלל תופעות הזהות המורכבות שינוי הזהות הדתית מרתקת את כולנו . חוקרים במדעי הרוח ובמדעי החברה עוסקים רבות בהסברים על הדת היהודית וממשקיה השונים , סיפורי חיים של " חוזרים בתשובה" ושל " חוזרים בשאלה" זוכים להבלטה בתקשורת הכתובה , האינטרנט והטלוויזיה ; נראה כי אנו נמצאים בעידן שבו המילים , חזרה למסורת , קבלה , רוחניות עכשווית והעידן החדש ( ניו אייג , ( ' נראים כחלק מנטייה אופנתית של שיבה לשורשים ועיסוק מוגבר באמונה , לגווניה השונים , או בהיעדרה . עם זאת , בעוד שניתן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד