פרק 7: אסטרהאזה

בצ ִ דו הדרומי של אגם נויזידר בצפון מערב הונגריה , במקום המכונה סיטר , נמצא ביתן הציד של הנסיך ניקולאוס ארסטרהאזי , לשם ש ֹ ם פניו לאחר שהשתחרר משירותו בצבא האוסטרי . המקום היה אזור ביצות שומם וסביבו יערות ובהם עופות מכל הסוגים . האוויר במקום היה לח מאוד . במקום שומם זה בחר הנסיך להתבודד , לעסוק בציד וליהנות משירת הציפורים שמילאה את האוויר . במשך הזמן נקשר הנסיך למקום . כאן , כאמור , בנה את ביתן הציד שלו וכינה אותו אסטרהאזה . בשנת , 1762 לאחר מות אחיו , פאול אנטון , נאלץ ניקולאוס לנטוש את המקום ולעבור לארמון באייזנשטט כדי לרשת את מקומו של אחיו . כיוון שנקשר בלבו לסיטר ולא רצה לוותר עליו , החליט לממש רעיון שעלה בלבו זה זמן רב ; הוא יבנה במקום ארמון ומשכן לאמנויות ויעביר את חצרו לסיטר . הנסיך היה איש מעשה ושואף לראוותנות . כיוון שהחליט , החל מיד באירגון העבודות . תחילה עסקו העובדים בחפירת תעלות לשם ניקוז מי הביצות והפנייתם לעבר האגם . אחר כך בנו סכר גדול כדי למנוע שיטפונות . רק עתה יכלו להתפנות לבניית הארמון . ארבע שנים נמשכה העבודה עד שנשלם הארמון וניתן היה לקלוט את אנשי החצר ולהתחיל לה...  אל הספר
נהר ספרים