תוכן העניינים

מבוא 11 ......................................................................... פרק : 1 ילדות 17 ................................................................ פרק : 2 במקהלה של קתדרלת סטפאן הקדוש בווינה 29 ........................ פרק : 3 היידן יוצא לחפש את מזלו 40 .......................................... פרק : 4 ממצוקה ליציבות 58 .................................................... פרק : 5 היידן עובר לחצר אסטרהאזי 72 ........................................ פרק : 6 הנסיך ניקולאוס אסטרהאזי 85 ......................................... פרק : 7 אסטרהאזה 107 ........................................................... פרק : 8 בית האופרה באסטרהאזה 124 ........................................... פרק : 9 חנוכת תיאטרון הבובות 140 ............................................. פרק : 10 החוזה החדש 159 ....................................................... פרק : 11 היידן מרחיב את קשריו 174 ........................................... פרק : 12 שמו של היידן יוצא למרחקים 189 ......................  אל הספר
נהר ספרים