רשימת המאמרים שבחלק ב ומקום פרסומם לראשונה

שער K מחשבה ודיבור , על המשמר , 8 באוגוסט 1981 לשונות יהודיות — ועברית , על המשמר , 10 בינואר 1983 גבולות לשוני העברית — גבולות עולמי היהודי , מעריב , 10 באוקטובר 1978 להרחיב את נחלת העברית , מאזנים , חוב' , 2—1 תשל"ד שפת עולם לעם עולם , על המשמר , 18 ביולי 1975 לשון שהסירה מעליה את חסותה של ספרות . מאזנים , ניסן-אייר תשל"ט פולחן הניבים . על המשמר , 6 בספטמבר 1982 תקשורת — הידברות — חינוך , על המשמר , 10 בספטמבר 1971 מבחנו של תרגום , על המשמר , 21 באוקטובר 1980 גוף השיר ורוחו בראי התרגום , על המשמר , 15 בנובמבר 1982 לשון המאזנים , או : 'הסגנון של שנות הארבעים , ' על המשמר , 1 בינואר 1970 שער ב הלעז בעיתוני ישראל : חיוב ושלילה , ספר השנה של אגודת העיתונאים , תשל"ד שערי החליפין של הלשון , על המשמר , 19 בדצמבר 1960 לשון אחת המשתמעת לכמה פנים , על המשמר , 15 בספטמבר 1985 בחזרה אל התנ"ך ? על המשמר , 9 בדצמבר 1983 אופק לשוני תרבותי צר , על המשמר , 18 בספטמבר 1979 יהודים כאנכרוניזם , על המשמר , 19 בספטמבר 1983 חו"ל , נכר וראשיתה של לשון , על המשמר , 14 ביוני 1985 מזלן של מלים , ספר השנה של אג...  אל הספר
מוסד ביאליק