שיפור הלשון — בלי קפדנות

בכל לשון יש דיבור 'גבוה , ' השגור בפי משכילים , ויש דיבור 'נחות , ' המוני . כך בכל לשון — ומה בעברית הישראלית שלנו ? תנו דעתכם למשפטים הבאים : אני מזהירה א ו ת ? ם : קומו מן המזרון ! יש לי את המכחול , קיבלתי אותו ממנו . אני מציג לפניכם איש נ 3 ? ד , הקשור עם המוסדות . לפני שנתיים סגר נאצר את מ י צר י טיראן . האיש הזה קיבל פטור ממס . זה לא יכול ל קרה בשום אופן . אל תהיי מגוחכת . חמתי לא תרשה . הזרקור הטיל את אורו . הפקידים האלה חושבים , כי מכידון שהם ותיקים , מותר להם לדבר אליכם ככה . לאיש הזה יש מספיק ך מ יון . הבתים הללו הוקמו לפני שנים רבות . הוא מבקש הוצאות נסיעה לצוךפת . בחדר הזה יש אךבע כסאות . אין בכך שום י ת ר ו ן . נדמה לו שיש לו כשרון , כביכול . נבנה מגדל שמימךיו גדולים פ י ע שר . מי מדבר אצלנו ככה ? לאו דווקא שרידי האנאלפבתים ביישובי פיתוח , או עולים שלמדו את השפה מן הדיבור בלבד , או צעירים וצעירות שנשרו מבית הספר היסודי אחרי כיתה . 'ה כך מדברים גם גברים ונשים שלידתם וחינוכם בארץ , בוגרי תיכון ומסיימי אוניברסיטה , לרבות כמה פרופסורים ומרצים באוניברסיטות , קצת אישי מדינה ומנהי...  אל הספר
מוסד ביאליק