אוצר המלים ואוצר לשון ימי-הביניים

בפתח ה'אוצר' של פרופ' רבין וד"ר רדי מתנוססת כמוטו מובאה מ'עד הנה' לעגנון : 'כלום ראית מימיך אדם שמדבר כל המלים הכתובות במילונים ? ובכלל אומר לך , מה לנו ולמילונים שמצפצפים כל מיני מלים שאינן מצטרפות לשום עניין , אלא כל 'ייחוסן זו לזו שמתחילות באותה האות , כאותם השירים שעיקר חשיבותם מחמת חרוזיהם השווים . ' כל דבר שיצא מעטו של עגנון יש בו חן ושנינה , ומה שהובא לעיל בוודאי מעיד נאמנה על הכותב עצמו : עגנון לא הזדקק למילונים , או לא הרבה להזדקק להם ; מלים וניבים ולשונות סרו למשמעתו , או שהיה מוצא בנקל את דרכו אל בית חיותם בכתבי ראשונים ואחרונים . אבל סתם משכילים מן השורה , ואפילו אוחזים בעט מקצועיים , אי אפשר להם בלי מילון , אם לשם בירור משמעותו המדויקת של ביטוי , אם לשם חיפוש מלים נרדפות . אמת נכון : רוב המילונים נוהגים לפי הכלל 'מלה בסלע' * פרופ' ח' רבין וד"ר צבי רדי : אוצר המלים . כרך א , אותיות א —מ . קרית ספר , ירושלים , 575 עמ ; ' מ"צ קדרי : מירושת לשון ימי הביניים , סדרת האוניברסיטה בר אילן בהוצאת דביר . 167 עמ' xvn + עמ' ותקציר באנגלית . ומקמצים בהסברים ; מפאת קוצר המצע אין אפשרות ...  אל הספר
מוסד ביאליק