מה אפשר ללמוד ממילונים?

אופנה רווחת כיום בקרב חלק מן הבלשנים בעולם , אופנה אנטי נורמטיבית , הגורסת 'אי התערבות בענייני לשון . ' 'הנח לה ללשונך , ' אומרים בלשנים אלה ; אל לך לחשוש שמא לשונך אינה מתוקנת , שמא משובשת היא בסטיות מן ה'תקן ; ' אל תהגה יומם ולילה בדקדוק שלמדת בבית הספר ואל יטרידוך רגשי אשמה , שמא חוטא אתה לדקדוק זה . שפה חיה מווסתת את עצמה , וירבו חוטאיה ו'סוטיה' כאשר ירבו — אין סכנה שהיא תתפלג לכמה לשונות ושנגיע לדור הפלגה חדש ; צורכי המגע ומשא בין בני אדם סופם מחזירים את הלשון לתקנה , כלומר — עושים אותה מצע מאחד ולא מפריד . במלים אחרות : 'הלשון תתוקן מאליה . ' ואפילו לא ידברו כל הבריות 'שפה אחת ודברים אחדים , ' וכל אדם יגוון את דיבורו בקצת ביטויים יוצאי דופן — אין רע בחוסר האחידות שייווצר על ידי כך . זו האופנה המקובלת על אסכולה חדשה של בלשנות , שאחד מנציגיה * יעקב כנעני , אוצר הלשון העברית , כרך שמיני , אותיות לה — מז . מסדה , ירושלים תל אביב תשכ"ז ; ברוך קרוא , מילון הארמית החיה בעברית שבכתב ובדיבור , יזרעאל , תל אביב . 1967 הבולטים הוא האמריקני ר' א' הול . * גם בארץ , מסתבר , ישנם חכמי לשון ה...  אל הספר
מוסד ביאליק